Bài viết | Phim Cách Nhiệt Trang Trí Hoàn Việt | Phim Cách Nhiệt Chống Nắng Giá Tốt

CÔNG TY TNHH TMDV TRANG TRÍ HOÀN VIỆT
CÔNG TY TNHH TMDV TRANG TRÍ HOÀN VIỆT

Quy tắc ứng xử và đạo đức kinh doanh

bảo vệ - báo cáo về vi phạm chính sách pháp luật dánh cho cá nhân tổ chức bán hàng trực tiếp sản phẩm của Hoviko

QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

Lời nói đầu

Công Ty TNHH TMDV Trang Trí Hoàn Việt mong muốn thiết lập bộ quy tắc đạo đức áp dụng cho ban giám đốc, cán bộ, nhân viên và các đại lý thương mại của Công Ty Hoàn Việt.

Các quy tắc dưới đây chúng ta phải cam kết tuân thủ :

  • Quy tắc đạo đức đối với người tiêu dùng
  • Quy tắc đạo đức đối với Đại lý và đối tác chiến lượt
  • Chuẩn mực giữa các Công Ty
  • Hiệu lực thi hành

I. NỘI DUNG CỦ BỘ QUY TẮC

1. Quy tắc đạo đức đối với người tiêu dùng :

a. Các hành vi nghiêm cấm 

Công ty và đại diện bán hàng trực tiếp không được thực hiện các hành vi kinh doanh không lành mạnh, lừa dối hoặc gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng.

b. nhận xét

Khi tiếp thị để bán hàng, đại diện bán hàng trực tiếp phải tự giới thiệu về mình, nơi làm việc, sản phẩm bán hàng và mục đích tiếp thị bán hàng của chúng ta một cách trung thực với khách hàng tiềm năng mà không cần phải được yêu cầu.

c. Giải thích & giải đáp thắc mắc

Đại diện bán hàng trực tiếp phải giải thích vá thuyết trình một cách chính xác và toàn bộ các thông tin về Sản Phẩm cho Khách Hàng của mình như giá cả, phương thức thanh toán trả chậm (nếu có), chính sách đổi trả hàng, bảo hành,hậu mãi và thời gian giao hàng. Đối với các chức năng và công dụng của sản phẩm, đại diện bán hàng trực tiếp phải quảng cáo bằng lời nói hoặc văn bản chỉ khi được công ty cho phép.

Đại diện bán hàng trực tiếp phải giải đáp mọi thắc mắc từ khách hàng về sản phẩm 1 cách chính xác và dễ hiểu. Đại diện bán hàng trực tiếp chỉ được thực hiện bằng lời nói các cam kết về sản phẩm khi được cho phép của Công Ty.

d. Tài liệu & Tài liệu xác nhận

Tài liệu hổ trợ bán hàng , tài liệu quảng cáo và thư tín không được thể hiện các thông tin mang tính lừa dối hay gây nhầm lẫn như mô tả về sản phẩm, chức năng, công dụng, hình ảnh hoặc các minh họa về sản phẩm.

Tài liệu phải nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của Công Ty và số điện thoại liên lạc của Đại diện bán hàng trực tiếp.

Công Ty và Đại diện bán hàng trực tiếp không được sử dụng bất kỳ tài liệu xác nhận hoặc chứng thực không được phép sử dụng hay sai sự thật, hết hiệu lực hoặc không còn áp dụng nhằm gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

e. Đổi trả hàng

Công Ty và Đại diện bán hàng trực tiếp phải đảm bảo rằng đơn đặt hàng thể hiện điều khoản đổi trả hàng trong thời gian nhất định, theo quy định pháp luật, dánh cho khách hàng và hoàn trả lại cho khách hàng khoản tiền hoặc các lợi ích được nhận tư khách hàng

f. Dịch vụ bảo hành và hậu mãi

Các điều khoản đảm bảo về việc bảo hành, chi tiết và giới hạn của dịch vụ hậu mãi, tên và địa chỉ của nhà bảo hành, thời gian bảo hành và hoạt động sửa chữa dành cho người mua hàng phải được thể hiện rõ trong đơn đặt hàng oặc trong các tài liệu khác được phân phát cùng với sản phẩm.

g. Tôn trọng sự riêng tư

Đại diện Bán hàng Trực tiếp chỉ được liên lạc hoặc điện thọai cho Người tiêu dùng với cách ứng xử hợp lý và trong thời gian thích hợp nhằm tránh việc xâm phạm sự riêng tư của Người tiêu dùng. Đại diện Bán hàng Trực tiếp phải ngay lập tức chấm dứt việc thiếp thị, bán hàng khi được yêu cầu bởi Người tiêu dùng. Công ty và Đại diện Bán hàng Trực tiếp phải thực hiện các bước cần thiết đảm bảo và bảo toàn các thông tin cá nhân do Người tiêu dùng, khách hàng tiềm năng hoặc Đại diện Bán hàng Trực tiếp cung cấp.

h. Sự công bằng 

Đại diện Bán hàng Trực tiếp phải lưu ý đến việc thiếu kinh nghiệm của Người tiêu dùng và không được lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng hoặc khai thác thông tin cá nhân của Người tiêu dùng

i. Trung gian bán hàng

Công ty và Đại diện Bán hàng Trực tiếp không được thuyết phục khách hàng mua hàng của mình dựa trên việc khách hàng đó có thể được giảm giá hoặc chiết khấu bằng cách giới thiệu khách hàng tiềm năng khác cho Đại diện Bán hàng Trực tiếp để mua hàng hóa tương tự.

j. Giao hàng

Công ty và Đại diện Bán hàng Trực tiếp phải giao hàng cho khách hàng đúng thời hạn.

2. Quy tắc đạo đức cho Đại diện Bán hàng Trực tiếp :

a. Việc tuân thủ của Đại diện Bán hàng Trực tiếp

Công ty phải yêu cầu Đại diện Bán hàng Trực tiếp của mình tuân thủ các chuẩn mực của Bộ Quy tắc Đạo Đức Kinh Doanh này. Đây là điều kiện để Đại diện Bán hàng Trực tiếp tham gia vào mạng lưới bán hàng của Công ty.

b. Tuyển dụng & Thông tin kinh doanh

Công ty và Đại diện Bán hàng Trực tiếp không được thực hiện các hành vi tuyển dụng không lành mạnh, lừa dối hoặc gây nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến Đại diện Bán hàng Trực tiếp hiện hữu hoặc tiềm năng.

Công ty cung cấp cho Đại diện Bán hàng Trực tiếp hiện hữu hoặc tiềm năng các thông tin đầy đủ và chính xác về cơ hội nghề nghiệp, các quyền và nghĩa vụ. Công ty không được cung cấp bất kỳ thông tin không thể thẩm định hoặc sự hứa hẹn không thể thực hiện được cho Đại diện Bán hàng Trực tiếp tiềm năng của mình. Công ty không được thông tin về những thuận lợi trong cơ hội bán hàng để tuyển dụng với mục đích lừa dối.

c. Thưởng và thù lao

Công ty phải thông tin cho Đại diện Bán hàng Trực tiếp dưới hình thức là bản in hoặc qua mạng internet, các khoản tiền định kỳ dành cho Đại diện Bán hàng khi bán hàng, mua hàng và chi tiết của các khoản thu nhập, hoa hồng, tiền thưởng, chiết khấu, giao hàng, hủy đơn hàng và các thông tin có liên quan khác theo thỏa thuận giữa Công ty và Đại diện Bán hàng Trực tiếp. Tất cả các khoản tiền này sẽ được thanh toán hoặc giữa lại theo nguyên tằc ứng xử thương mại thích hợp.

d. Thu nhập

Công ty và Đại diện Bán hàng Trực tiếp không được làm sai lệch thông tin về các khoản thu nhập thực tế hoặc tiềm năng dành cho Đại diện Bán hàng Trực tiếp. Tất cả các khoản thu nhập hoặc quy tắc bán hàng phải được thông tin bằng văn bản.

e. Quan hệ

Công ty phải giao kết hợp đồng bằng văn bản với Đại diện Bán hàng Trực tiếp và được ký kết bởi hai bên hoặc văn bản tương tự khác bao gồm toàn bộ các thông tin cần thiết về mối quan hệ giữa Đại diện Bán hàng Trực tiếp và Công ty. Công ty phải thông báo cho Đại diện Bán hàng Trực tiếp của họ các trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả các nghĩa vụ về giấy phép, đăng ký và về thuế với cơ quan có thẩm quyền.

f. Chấm dứt hợp đồng

Nếu được Đại diện Bán hàng Trực tiếp yêu cầu chấm dứt hợp đồng với Công ty, Công ty phải mua lại hàng hóa tồn đọng của Đại diện Bán hàng Trực tiếp khi hàng hóa này trong tình trạng có thể bán lại được bao gồm cả tài liệu khuyến mại, tài liệu hỗ trợ bán hàng, dụng cụ bán hàng, đồng thời hoàn trả lại toàn bộ số tiềm mà Đại diện Bán hàng Trực tiếp đã trả cho Công ty trước đó sau khi đã trừ chi phí quản lý lên đến 10%.

g. Hàng hóa khác

Công ty phải nghiêm cấm Đại diện Bán hàng Trực tiếp thực hiện việc tiếp thị hoặc yêu cầu tuyến dưới của mình mua bất kỳ các sản phẩm, hàng hóa khác không phù hợp với các chính sách và quy định của Công ty.

h. Đào tạo và huấn luyện

Công ty phải đào tạo và huấn luyện cho Đại diện Bán hàng của mình để họ thực hiện việc bán hàng một cách thích hợp. Việc đào tạo có thể được thực hiện qua các buổi huấn luyện, các tài liệu, hướng dẫn bằng bản in hay đào tạo trên mạng, băng hình.

3. Chuẩn mực giữa các Công Ty

a. Nguyên tắc

Công ty phải ứng xử với nhau trên tinh thần cạnh tranh lành mạnh, công bằng.

b. Lôi kéo

Công ty và Đại diện Bán hàng Trực tiếp không được lôi kéo hoặc chiêu dụ mạng lưới bán hàng của Công ty khác.

c. Gièm pha

Công ty không được gièm pha và cho phép Đại diện Bán hàng của mình gièm pha hàng hóa của Công ty khác, chương trình bán hàng và kế họach tiếp thị hay bất kỳ nguyên tắc nào của công ty khác.

II. HIỆU LỰC THI HÀNH 

1. Trách nhiệm của Công ty

Trách nhiệm cơ bản dành cho Công ty là tuân thủ việc thực hiện Bộ Quy tắc này. Trong trường hợp có bất kỳ sự vi phạm nào, Công ty sẽ phải có những hành động cần thiết giải quyết các khiếu nại phát sinh.

2. Giải quyết khiếu nại & Khiếu nại của Công ty

Hoviko, các thành viên Công ty và nhà quản lý phải thiết lập, công bố và thực hiện quy trình giải quyết khiếu nại nhằm đảm bảo toàn bộ các khiếu nại được giải quyết nhanh chóng. Công ty cũng phải thiết lập, công bố và thực hiện các quy trình giải quyết khiếu nại nội bộ của mình nhằm nhanh chóng giải quyết các khiếu nại này.

Các khiếu nại của Công ty về Công ty khác sẽ được giải quyết bởi giám sát viên hoặc trọng tài độc lập.

3. nhân quyền

  • Nghiêm cấm việc tuyển dụng và bóc lột lao động trẻ em dưới 16 tuổi trong các hoạt động của mình và không tham gia hoặc hổ trợ sử dụng lao động trẻ em
  • Nghiêm cấm và không được hưởng lợi từ bất kỳ hình thức lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, tất cả các công việc phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện
  • Nghiêm cấm mọi hình thức phân biệt đối xử và quấy rối đối với nhân viên ở các đặc điểm cá nhân như chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính tuổi tác, quan điểm chính trị, tình trạng mai thai và thai sản, khuyết tật, tình trạng sức khỏe, tình trạng hôn nhân.

Hoạt động tuân thủ đầy đủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến giờ làm việc, tiền công bao gồm cả quy định liên quan đến tiền công làm thêm giờ và các khoản phúc lợi khác.

Cam kết thực iện đúng quy định về quyền riêng tư và quyền tự do ngôn luận và sẽ thực hiện mọi biện pháp hợp lý để nỗ lực bảo vệ nhân viên trước sự truy cập, sử dụng, phá hủy, sửa đổi hoặc tiết lộ thông tin và dữ liệu cá nhân của họ, sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của nhân viên theo luật pháp và quy định hiện hành của địa phương. Các biện pháp bảo vệ an ninh dữ liệu nhân viên được đưa ra khi cần thiết và được duy trì thực hiện để bảo vệ quyền riêng tư và nhân phẩm của nhân viên

 

Tất cả đại lý thương mại được yêu cầu công bố Bộ Quy Tắc Ứng Xử và Đạo Đức Kinh Doanh này cho Đại Diện bán hàng và Người tiêu dùng của họ.

 

Để lại bình luận
Bài viết liên quan
Lợi ích của phim cách nhiệt nhà kính

Lợi ích của phim cách nhiệt nhà kính

phim cách nhiệt với khả năng cách nhiệt tốt cho ô tô, cách nhiệt cho nhà kính, phim cách nhiệt nhà kính còn nhiều lợi ích khác khiến nhiều người lựa chọn như...
Các lợi ích khi dán phim cách nhiệt ô tô

Các lợi ích khi dán phim cách nhiệt ô tô

công ty TNHH trang trí Hoàn Việt chuyên cung cấp thi công các loại phim cách nhiệt ô tô, phim cách nhiệt nhà kính, phim trang trí giá rẻ tại quận Phú nhuận, Tp. Hồ Chí...
Cách phân biệt phim cách nhiệt thật giả

Cách phân biệt phim cách nhiệt thật giả

Công ty TNHH TM DV trang trí Hoàn Việt chuyên cung cấp thi công phim cách nhiệt ô tô, phim cách nhiệt kính, phim bảo vệ nhà kính thật chính hãng với giá rẻ tại Thành...
Các loại phim cách nhiệt ô tô được ưa chuộng nhất

Các loại phim cách nhiệt ô tô được ưa chuộng ...

Công ty TNHH TM DV trang trí Hoàn Việt chuyên thi công các loại phim cách nhiệt ô tô giá rẻ tại Tp. Hồ Chí Minh. Cung cấp các sản phẩm phim cách nhiệt ô tô chính hãng...
Tin nổi bật
Lợi ích của phim cách nhiệt nhà kính

Lợi ích của phim cách nhiệt nhà kính

phim cách nhiệt với khả năng cách nhiệt tốt cho ô tô, cách nhiệt cho nhà kính, phim cách nhiệt nhà kính còn nhiều lợi ích khác khiến nhiều người lựa chọn như...
Các lợi ích khi dán phim cách nhiệt ô tô

Các lợi ích khi dán phim cách nhiệt ô tô

công ty TNHH trang trí Hoàn Việt chuyên cung cấp thi công các loại phim cách nhiệt ô tô, phim cách nhiệt nhà kính, phim trang trí giá rẻ tại quận Phú nhuận, Tp. Hồ Chí...
Cách phân biệt phim cách nhiệt thật giả

Cách phân biệt phim cách nhiệt thật giả

Công ty TNHH TM DV trang trí Hoàn Việt chuyên cung cấp thi công phim cách nhiệt ô tô, phim cách nhiệt kính, phim bảo vệ nhà kính thật chính hãng với giá rẻ tại Thành...
Các loại phim cách nhiệt ô tô được ưa chuộng nhất

Các loại phim cách nhiệt ô tô được ưa chuộng ...

Công ty TNHH TM DV trang trí Hoàn Việt chuyên thi công các loại phim cách nhiệt ô tô giá rẻ tại Tp. Hồ Chí Minh. Cung cấp các sản phẩm phim cách nhiệt ô tô chính hãng...

0977024789

Zalo Chat
Call Now Zalo Chat SMS Map